2.9.2007

>>> Zápis z VH ke stažení ve formátu .PDF <<<

 

Zápis z valné hromady Iriador Reisebüro, spol. s r. v. o. ze dne 2.9.2007

 
Přítomni:

VNDr. Tomáš Hroch, senior manager

Ing. muf. Jan Zbela, senior junior manager

Petr Kašák, TMnC, junior junior manager

 

Probírané body:

1)      Přivítání přítomných, objednání nápojů

2)      Zhodnocení nápojů a restauračního zařízení

3)      Zhodnocení proběhlé akce, konsekvence

4)      Doobjednání nápojů

5)      Nápady na budoucí akce

6)      Doobjednání nápojů

7)      Analýza doby temna

8)      Doobjednání nápojů

9)      Objednávka posledních nápojů spojená s vyrovnáním účtu

10)  Benzinová pumpa

 

K jednotlivým bodům

1)                 Jednání započalo prezencí, kterou byla zjištěna 100% účast statutárních orgánů společnosti Iriador Reisebüro, spol. s r. v. o. nezapsané u Městského soudu v Praze vložka Y, číslo 666.

                  Do úřetnictví třeba zanést 3 piva.

2)                 Pivo z tanku preferují 3 ze 3 členů Iriador Reisebüro.

3)                 Asistent Petr Kašák se ujal úvodního slova k bodu tři. Zcela sebekriticky musel přiznat, že proběhlá akce, pod krycím názvem Rumunsko 2007 (interně „odvezeme a zdrhneme“), proběhla beze vší pochybnosti skvěle. Dodal také něco ve smyslu „jsme hold dobrý“, načež si jednatelé společnosti potřásli pravicemi a přihnuli piva.

                  Pozn. zapisovatele: Bod tři provází činnost obdobná bodu 4, 6 a 8, ale pro přehlednost (a zachování dobrého jména společnosti) jsou tyto redukovány.

                  Připomněl také logistické problémy s organizací závěrečné akce a svoje kolegy poslal do .... obchodu, aby zajistili potřebný materiál, když už se s celou akcí vymýšlel. Než utopil svůj žal v chlastu, uvědomil si, jak zbytečné toto počínání bylo.

                  Doktor Hroch poukázal na nutnost sepsat poznatky do hypersystému cestovní kanceláře na http://via.iriador.cz. Krátká, zhruba hodinová, diskuse o hypersystému přinesla mnoho podnětných připomínek. Většina byla zamítnuta nebo odložena k pozdějšímu přezkoumání. Inženýr Zbela při té příležitosti poznamenal, že rád vyřezává postavičky.

4)                 Do účetnictví třeba zanést 12 piv.

5)                 Silvestr

      Na podnět Petra Kašáka byla otevřena otázka Silvestr. Doktor Hroch už z kraje zvěstoval, že v Praze už nikdy, což bylo odsouhlaseno 3 hlasy ze 3. Načež si pan doktor povzdechl, že na chajdě „asi ne, co“? Asistent Kašák na to neprosíravě reagoval tím, že by neměl být problém. Inženýr Zbela prosíravě doporučil zakrýt (nejlépe odvézt) všechny cennější věci. 3mi hlasy přijato memorandum o kladném vlivu nabytých zkušeností.

      Na návrh jestli nepodniknout něco akčnějšího (s poukazem na, že do ledu jsme se minule propadli) byl doktorem Hrochem vznesen neotřesitelný argument, že Silvestr je o chlastu. Přijato 2,5 hlasy ze 3 (zdrželo se akční já Petra Kašáka).

       Z předchozího se debata stočila k promítačce. Doktor Hroch poznamenal, že ho nemají rádi protože neviděl Kouř, asistent Kašák upozornil, že na chajdě jdou hrát jen kazety a inženýr Zbela se jal nabízet audiovizuální techniku z druhé ruky (svoji). Doktor Hroch přihodil kabely, čímž byla akce odsouhlasena 3 hlasy ze 3.

      Navazujícím bodem bylo zimní lyžování. Asistent Kašák poukázal na svoji dezorientaci v českém systému ubytování, aby byl ujištěn doktorem Hrochem, že není problém. Námitku inženýra Zbely, že to problém je již neslyšel, protože utápěl žal v chlastu (pozn. zapisovatele – podruhé, resp. potřetí, za večer).

       Doktor Hroch vznesl dále otázku stran Amsterdamské akce (mistře, vy zlobíte) čímž naprosto vykolejil asistenta Kašáka, který s žádným Hrochem již nepočítal. Byla nastíněna možnost plánovaná asistentem Kašákem a zasloužilým klientem Iriador Reisebüro Filipem ze Slovenska. Studenti -> Amsterdam (2 dny hostel) -> Roterdam/Haag (1 den na ulici) -> Studenti. Doktor Hroch nastíněnou koncepci bez výhrad přijal a začal si klást požadavky – čas, cesta, bazén,...

 Dále ve zkratce:

      Nápad asistenta Kašáka na zimní Norimberk byl schválen maminkou doktora Hrocha jako dobrý, čímž byl následně schválen doktorem Hrochem i celou společností.

      Nápad asistenta Kašáka na zimní akci ala Milešovka v podobném duchu na jiném místě byl taktéž schválen – dle návrhu inženýra Zbely v souladu s vytyčenými kritérii nejlépe na Milešovku (z druhé strany).

6)                 Do účetnictví zanést 15 piv.

7)                 Vzpomínka na Iriador. Kolektivně vznesen nápad na rekonstrukci příběhů Iriadoru a Athylienu do uceleného souboru.

Pozn. zapisovatele: Od jisté chvíle se již nehlasuje.

Asistent Kašák informoval o rozhovoru s vandalem Vandalem (Rumunsko, Čína). Věnována tichá vzpomínka v délce jedné minuty, při které se každý věnuje svému pivu.

Bez hlasování přijato usnesení o tom, že členové společnosti byli blbí.

Vzpomínka na kolotoč.

8)                 Zjistit jestli je pivo daňově odečitatelná položka.

9)                 Závěr valné hromady probíhá v džungli nohou zvednutých židlí.

10)             Doktor Hroch je ignorován v McDonaldu i KFC. Asistent Kašák s inženýrem Zbelou vybírají z široké nabídky služeb Budějovického náměstí benzinovou pumpu coby podnik hodný pohostit doktora Hrocha.

 

Zapsal Petr Kašák, TMnC., v.r.

V Praze dne 3.9.2007